Saturday, September 13, 2014

ઊંટ કહે

ઊંટ કહે: આ સભામાંવાંકાં અંગવાળાં ભૂંડા;
ભૂતળમાં પક્ષીઓ ને પશુઓ અપાર છે;
બગલાની ડોક વાંકીપોપટની ચાંચ વાંકી;
કૂતરાની પૂછ્ડીનોવાંકો વિસ્તાર છે.
વારણની સૂંઢ વાંકીવાઘના છે નખ વાંકા;
ભેંસને તો શિર વાંકાંશિંગડાનો ભાર છે.
સાંભળી શિયાળ બોલ્યુંદાખે દલપતરામ;
અન્યનું તો એક વાંકુંઆપનાં અઢાર છે 
– દલપતરામ

No comments:

Post a Comment