Sunday, October 5, 2014

સાચવી રાખો

-ગૌરાંગ અમીન
ડાળમાં તિખારો સાચવી રાખો 

રાખમાં ધુમાડો સાચવી રાખો

આપવા ભરોસાપાત્ર રસ્તાને 

ચાલમાં વિસામો સાચવી રાખો

અર્થપૂર્ણ આગાહી વહેંચી દો

શબ્દમાં ચુકાદો સાચવી રાખો

ક્યાંક સ્વપ્નમાં અંદાજ આવે તો 

આંખમાં પુરાવો સાચવી રાખો

તું કહે અને હું સાંભળું બોલી 

મૌનમાં વિચારો સાચવી રાખો

જાણતા હો તે જાણવું પડે ત્યારે 

પ્રશ્નમાં જવાબો સાચવી રાખો

વત્સ, લાગ સામે લાગ લાગે છે

હાથમાં ઘસારો સાચવી રાખો

No comments:

Post a Comment